Βελόνες Οωληψίας

  • Μονού και Διπλού Αυλού

Καθετήρες Εμβρυομεταφοράς

Καθετήρες Ενδομήτριας Σπερματέγχυσης

Πιπέτες Μικροχειρισμού

Αναλώσιμα Κρυοσυντήρησης

Συσκευή Υαλοποίησης Σπέρματoζωαρίων

Θάλαμοί Μέτρησης Σπερματοζωαρίων

Φίλτρα ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό του εισερχόμενου στον κλίβανο αερίου

Απολυμαντικά εργαστηρίου