Προηγμένα προϊόντα επιδιόρθωσης ιστών από βιοϋλικά που περιέχουν μια φυσική εξωκυτταρική μήτρα (ECM) του Οίκου Cook Biotech.

Το βιοϋλικό που χρησιμοποιείται προέρχεται από τον υπό-βλεννογόνο  λεπτού εντέρου  χοίρου (SIS), μια φυσικά εξωκυτταρική ουσία που βρίσκεται μεταξύ του βλεννογόνου και του μυϊκού στρώματος του λεπτού εντέρου.

Το SIS είναι ένα ανθεκτικό υλικό κολλαγόνου που απομονώνεται από έντερο χοίρου. Όταν χρησιμοποιείται για επισκευή μαλακών μορίων, το SIS παρέχει ένα φυσικό ικρίωμα που επιτρέπει στο σώμα να αποκατασταθεί μέσω της αναδιαμόρφωσης του ιστού  στο συγκεκριμένο σημείο τοποθέτησής του.

Οι μοναδικές ιδιότητες επιτρέπουν στο βιολογικό μόσχευμα Biodesign να ενσωματωθεί πλήρως με τον ιστό και τα κύτταρα του δέκτη για να σχηματίσει τελικά πλήρως αγγειοποιημένο ιστό ,με  εξαιρετικά οργανωμένη δομή  που μοιάζει με τη δομή και την αρχιτεκτονική του φυσικού ιστού.

Σύνθεση και λειτουργία του ECM

η σύνθεση του ECM ποικίλλει ανάλογα με τον ιστό, υπάρχουν γενικά τέσσερις ομάδες συστατικών:

  • Δομικές πρωτεΐνες, όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη, που παρέχουν το κύριο δομικό πλαίσιο στο ECM
  • Γλυκοπρωτεΐνες που βοηθούν στη σύνδεση των κυττάρων με το κολλαγόνο
  • Γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες που διατηρούν τη μήτρα καλά ενυδατωμένη απορροφώντας νερό και δεσμεύοντας αυξητικούς παράγοντες

Τα συστατικά αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιτρέπει στα κύτταρα του σώματος να εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες και να αναπαράγονται καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της κυτταρικής λειτουργίας.

Πλέγματα ενίσχυσης κοιλιακών τοιχωμάτων

Χρησιμοποιείται για εμφύτευση για την ενίσχυση του μαλακού ιστού όπου υπάρχει αδυναμία κατά την αποκατάσταση της κοιλιακής κοίλης

 

Reference number Μέγεθος
C-SLH-8H-10X10-2 10 x 10 cm
C-SLH-8H-13X15-2 13 x 15 cm
C-SLH-8H-13X22-2 13 x 22 cm
C-SLH-8H-20X20-2 20 x 20 cm
C-SLH-8H-20X30-2 20 x 30 cm

Πλέγματα ενίσχυσης μαλακών μορίων

Χρησιμοποιείται για εμφύτευση για την ενίσχυση του μαλακού ιστού

 

Reference number Μέγεθος
SLH-4S-2X3-2 2 x 3 cm
SLH-4S-3.5X5-2 3.5 x 5 cm
SLH-4S-4X7-2 4 x 7 cm
SLH-4S-7X10-2 7 x 10 cm
SLH-4S-7X20-2 7 x 20 cm

Πλέγματα Διαφραγματοκήλης

Χρησιμοποιείται για εμφύτευση για την ενίσχυση του μαλακού ιστού, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης του παραεισοφάγου των διαφραγματικών κηλών

 

Reference number Μέγεθος
C-PHR-7X10-2 7 x 10  cm
C-PHR-7X10-U-2 7 x 10 cm

Μόσχευμα Rectopexy

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των μαλακών ιστών σε χειρουργικές επεμβάσεις για ανοιχτή και λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διακοιλιακής αποκατάστασης της πρόπτωσης του παχέος εντέρου και του ορθού (ορθικού εγκολεασμού).

 

Reference number Μέγεθος
C-BRG-7X20-2 7 x 20 cm