Θάλαμοί Νηματικής Ροής

 • Class I and Class II για προστασία του χρήστη και του δείγματος
 • Καμπίνες με ενσωματωμένους mini κλιβάνους, θερμαινόμενης επιφάνειας πολλαπλών ζωνών, με δυνατότητα ενσωμάτωσης μικροχειρηστιρίων ICSI
 • Τεχνολογία αντιμικροβιακής επικάλυψης Isocide
 • Χαμηλού θορύβου και κραδασμών με ενσωματωμένη οθόνη ελέγχου αφής και σταθερού ή  ρυθμιζόμενου ύψους διαφόρων διαστάσεων
 • Φίλτρα υπερ-υψηλής απόδοσης (ULPA)
 • Συμβατό με όλα τα μικροσκόπια

Κλίβανοι Καλλιέργειας Εμβρύων

 • Benchtop and Big Box / Επιτραπέζιοι και Μεγάλου Θαλάμου
 • Κλίβανοι που χρησιμοποιούν μείγματα αερίων ή ανεξάρτητες παροχές αερίων
 • Κλίβανοι ελεγχόμενης υγρασίας
 • Λογισμικά ελέγχου καταγραφής συνθηκών κλιβάνου

Κλίβανοι Μεταφοράς Βιολογικών Δειγμάτων

 • Κλίβανοι μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων με ελεγχόμενες συνθήκες διοξειδίου και θερμοκρασίας

Σταθμοί εργασίας ICSI & Αντικραδασμικές Τράπεζες και Πλατφόρμες

 • Αντικραδασμικές Τράπεζες παθητικής απόσβεσης
 • Επιτραπέζιες Αντικραδασμικές πλατφόρμες παθητικής και ενεργητικής απόσβεσης

Αναρροφήσεις Ωοθυλακίων και συνοδός εξοπλισμός

 • Αντλίες Αναρρόφησης που πληρούν τις προδιαγραφές των απαιτήσεων αδειοδότησης μονάδων IVF
 • Ψηφιακή ένδειξη – αθόρυβη λειτουργία – υψηλής ακρίβειας
 • Thermoblocks   αλουμινίου πολλαπλών θέσεων
 • Test Tube Heater – Φορητή συσκευή θέρμανσης φιαλιδίων

Κρυογονική Αποθήκευση και Συντήρηση

Δοχεία Φύλαξης

 • Δοχεία Φύλαξης βιολογικού υλικού με διαφορετικές χωρητικότητες σε υγρό άζωτο

 

Δοχεία Μεταφοράς

 • Δοχεία ασφαλούς μεταφοράς  βιολογικού υλικού σε αέρια φάση πολύ μεγάλης διάρκειας
 • Τεχνολογία γρήγορης απορρόφησης υγρού αζώτου (Qwick)
 • Ειδικά κατασκευασμένα για ασφαλή μεταφορά και αερομεταφορά (IATA / POT/ UN )
 • Κατάλληλο και για μεταφορά μολυσματικών δειγμάτων

 

Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Γαμετών

 • Δεξαμενή κρυοσυντήρησης γαμετών σε συνθήκες αέριας φάσης αζώτου (-190 °C) με ενσωματωμένο    ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα με οθόνη αφής ελέγχου θερμοκρασίας και επιπέδου υγρού αζώτου
 • Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας για πρόληψη σφαλμάτων πχ. Έλλειψη παροχής υγρού αζώτου

 

Εγκατεστημένο στις μεγαλύτερες τράπεζες κρυοσυντήρησης

 

Συστήματα Παροχής Υγρού αζώτου

 

Συστήματα Ταξινόμησης

 • Ανοξείδωτα συστήματα ταξινόμησης για όλων των γνωστών τύπων αποθήκευσης κρυοσυντηρημένων δειγμάτων (πχ. Ασκούς, παγιέτες, φιαλίδια)
 • Software για την ιχνυλάτηση θέσης δειγμάτων

 

Κρυογονικά Αναλώσιμα και αξεσουάρ

 

Συστήματα Βαθμιαίας Κατάψυξης

 • Θάλαμοι βαθμιαίας κατάψυξης βιολογικών δειγμάτων με υγρό άζωτο (πχ. Σπέρμα, ωάρια, έμβρυα)
 • Διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την χωρητικότητα και το είδος των δειγμάτων
 • Ρυθμός ψύξης 0,01 – 50 βαθμούς το λεπτό – έλεγχος θερμοκρασίας υψηλής ακριβείας
 • Μοντέλα με δική τους μονάδα ελέγχου (controller) ή έλεγχο από υπολογιστή
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του γραφήματος κατάψυξης από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή ή εξωτερικό υπολογιστή
 • Δυνατότητα παροχής υγρού αζώτου ανάμεσα (παρεχόμενο) σε δοχείο με αντλία ή από ανεξάρτητη πηγή
 • Παρακολούθηση του θαλάμου και του δείγματος με ανεξάρτητα θερμόμετρα

 

Σύστημα Υαλοποίησης

 • Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για παγιέτες και άλλα απαραίτητα εξαρτήματα
 • Διαθέτει ένδειξη επιπέδων υγρού αζώτου
 • Με ενσωματωμένο σύστημα αποσφράγισης παγετών

Δυνατότητα θερμικής συγκόλλησης των παγετών κατά την διάρκεια παραμονής τους στο υγρό άζωτο

Συστήματα Παρακολούθησης και Καταγραφής Παραμέτρων

 • Συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης
 • Ενσύρματη και Ασύρματη καταγραφή εργαστηριακών παραμέτρων
 • Μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, διοξειδίου, υγρασίας, οξυγόνου, σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων και οποιασδήποτε άλλης μετρήσιμης παραμέτρου
 • Δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση απόκλισης από την αναμενόμενη μέτρηση
 • Αξιόπιστα συστήματα εγκατεστημένα σε κλινικές IVF, εργαστήρια , τράπεζες βλαστοκυττάρων και ερευνητικά κέντρα

Φορητή Συσκευή μέτρησης CO2 και θερμοκρασίας κλιβάνων

Συσκευές Συγκόλλησης

 • Επιτραπέζιες συσκευές θερμικής συγκόλλησης υψηλής ασφαλείας – για παγιέτες και φιαλίδια κρυοσυντήρησης

Συσκευές καθαρισμού εργαστηριακού αέρα

Συστήματα Ανάλυσης Σπέρματος

 • Πλήρως αυτόματη ανάλυση σπέρματος με σύστημα μικροσκοπίου/υπολογιστή