Για εφαρμογές σε:
μονάδες φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μονάδες μεταμόσχευσης μυελού των οστών, αναγεννητική ιατρική , κτηνιατρική και ερευνητικά ινστιτούτα

Συστήματα Βαθμιαίας Κατάψυξης

 • Θάλαμοι βαθμιαίας κατάψυξης βιολογικών δειγμάτων με υγρό άζωτο (πχ. Βλαστοκύτταρα, μυελός των οστών)
 • Διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την χωρητικότητα και το είδος των δειγμάτων
 • Ρυθμός ψύξης 0,01 – 50 βαθμούς το λεπτό – έλεγχος θερμοκρασίας υψηλής ακριβείας
 • Μοντέλα με δική τους μονάδα ελέγχου (controller) ή έλεγχο από υπολογιστή
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του γραφήματος κατάψυξης από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή ή εξωτερικό υπολογιστή
 • Δυνατότητα παροχής υγρού αζώτου ανάμεσα (παρεχόμενο) σε δοχείο με αντλία ή από ανεξάρτητη πηγή
 • Παρακολούθηση του θαλάμου και του δείγματος με ανεξάρτητα θερμόμετρα

Δεξαμενές Φύλαξης

 • Δεξαμενή κρυοσυντήρησης γαμετών σε συνθήκες αέριας φάσης αζώτου (-190 °C) με ενσωματωμένο    ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα με οθόνη αφής ελέγχου θερμοκρασίας και επιπέδου υγρού αζώτου
 • Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας για πρόληψη σφαλμάτων πχ. Έλλειψη παροχής υγρού αζώτου
 • Εγκατεστημένο στις μεγαλύτερες τράπεζες κρυοσυντήρησης
 • Χωρητικότητα από 349 έως 1750 λίτρα

Συστήματα Ταξινόμησης Ασκών

 • Ανοξείδωτα συστήματα ταξινόμησης για όλων των γνωστών τύπων αποθήκευσης κρυοσυντηρημένων  δειγμάτων (πχ. Ασκούς, παγιέτες, φιαλίδια)
 • Software για την ιχνυλάτηση θέσης δειγμάτων

Συστήματα Παραγωγής Υγρού Αζώτου

 • Παραγωγή υγρού αζώτου από τον ατμοσφαιρικό αέρα
 • Αυτόνομη εγκατάσταση στον χώρο της κλινικής
 • Συστήματα παραγωγής υγρού αζώτου από 60 -240 λίτρα την ημέρα
 • Δυνατότητα επιλογής τύπου τροφοδοσίας (μονοφασικό ή τριφασικό)
 • Εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και την συντήρηση του συστήματος

Δίκτυο Σωληνώσεων Μεταφοράς Υγρού Αζώτου Μόνωσης κενού

 • Σωληνώσεις τοιχώματος κενού αέρος
 • Ελάχιστες απώλειες υγρού αζώτου
 • Δεν χρειάζεται συντήρηση
 • Διαθέτει ειδικές βαλβίδες ασφαλείας
 • Διατομές σωληνώσεων από 0-3 ίντσες
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση με βάση την υπάρχουσα δομή του εκάστοτε χώρου

Ανοξείδωτα δοχεία τροφοδοσίας υγρού αζώτου

 • Ανοξείδωτα δοχεία αποθήκευσης υγρού αζώτου για τροφοδοσία δοχείων αποθήκευσης
 • Διατηρεί το υγρό άζωτο υπό συνθήκες πίεσης για άντληση του στα δοχεία φύλαξης χωρίς επιπλέον εξοπλισμό
 • Διατήρηση σταθερής πίεσης
 • Διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας πίεσης
 • Μοντέλα τροχύλατα ή με ειδικό σύστημα μεταφοράς
 • Ένδειξη πίεσης και περιεχόμενης ποσότητας

Συστήματα Παρακολούθησης και Καταγραφής Παραμέτρων

 • Συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης
 • Ενσύρματη και Ασύρματη καταγραφή εργαστηριακών παραμέτρων
 • Μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, διοξειδίου, υγρασίας, οξυγόνου, σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων και οποιασδήποτε άλλης μετρήσιμης παραμέτρου
 • Δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση απόκλισης από την αναμενόμενη μέτρηση
 • Αξιόπιστα συστήματα εγκατεστημένα σε κλινικές IVF, εργαστήρια , τράπεζες βλαστοκυττάρων και ερευνητικά κέντρα