Η Mediplan Ltd λειτουργεί με βάση Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι σε συμφωνία  με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1348/2004 του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν τη βάση για υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών και συνεχής βελτίωση.

Οι πελάτες μας βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας με συνέπεια τις ανάγκες τους και ενισχύοντας την ικανοποίησή τους με τον ποιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω των εσωτερικών μας διαδικασιών.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ποιότητας είναι να τα αποτρέψουμε εξαρχής”