Σκοπός της παρούσας πολιτικής “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES” είναι η ενημέρωση των χρηστών/ επισκεπτών του Ιστοτόπου αναφορικά με την νόμιμη χρήση cookies της ιστοσελίδας, τα δικαιώματα των επισκεπτών καθώς και την λήψη της συγκατάθεσής τους για το σκοπό αυτό. Αναλυτικότερα:

 1. Τι είναι τα cookies ;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – Web Server) αποθηκεύει στον υπολογιστή /ταμπλέτα /κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες  (εφεξής, «cookies»). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

 1. Ποιος νόμος ισχύει ;

Τα cookies διέπονται από την e-privacy Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136 /ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν 3471/2006) όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αιτιολογική σκέψη 173

 

 1. Πώς γίνεται η επεξεργασία των cookies στον συγκεκριμένο Ιστότοπο;

Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (οράτε άρθρο 4 παρ.5 του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 Ν 4070/2012 ) «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.»

Γι’ αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα εμφανίζεται αναδυόμενο “παράθυρο” όπου μπορεί ο επισκέπτης χρήστης αρχικά να ενημερωθεί σχετικά με την παρούσα Πολιτική καθώς και να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των cookies που ειδικώς αναφέρονται καθώς πρόκειται για την εγκατάσταση τεχνικών απαραίτητων/ λειτουργικών cookies (βλ. κατωτέρω) αφετέρου τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των μη τεχνικά απαραίτητων cookies, εκείνων δηλαδή που στοχεύουν στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα  και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την αρχική συγκατάθεσή του ή να αλλάξει τις προτιμήσεις του σε σχέση με τη χρήση των cookies μέσω των ειδικών ρυθμίσεων που διαθέτει το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Συγκεκριμένα:

 1. Ποια cookies εγκαθίστανται και για ποιους σκοπούς;

Α. Με τη συγκατάθεσή σας

 • Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας.  Δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.  Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να υπολογίζουμε την απόδοση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας για φορητές συσκευές, όπως, για παράδειγμα, για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, να ελέγχουμε διαφορετικές σχεδιάσεις και να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει συνέπεια στην εμφάνιση και την αίσθηση των σελίδων.  Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι σε συγκεντρωτική μορφή και, συνεπώς, παραμένουν ανώνυμες.Τα συγκεκριμένα cookies λήγουν εντός 7 ημερών
 • Τα διαφημιστικά cookiesχρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν διαφημίσεις που σας αφορούν περισσότερο.  Τα τρίτα μέρη που διαχειρίζονται τις διαφημίσεις για λογαριασμό μας χρησιμοποιούν cookies για να επιλέξουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε εσάς και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα βλέπετε συνεχώς τις ίδιες, καθώς και για να υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών εκστρατειών.
 • Τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται όταν κοινοποιείτε πληροφορίες μέσω των κουμπιών Κοινοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αυτόν τον ιστότοπο ή όταν αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό μας σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από 1 έτος.

 

 

 

Β. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας

Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29* ως τεχνικά-λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση .

Αυτά είναι (Wp29 Opinion 4/2012)

 • Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. (Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα»(persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
 • Τα απολύτως απαραίτητα cookies πουσάς επιτρέπουν να περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές και να χρησιμοποιείτε τις αντίστοιχες λειτουργίες τους, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου.  Αυτά τα cookies λήγουν μετά την ολοκλήρωση της περιόδου λειτουργίας.
 • «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 • «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 • «Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
 • «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).
 • Τα λειτουργικά cookiesεπιτρέπουν σε αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές να απομνημονεύουν τις επιλογές που κάνετε και να παρέχουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη γλώσσα ή τη γεωγραφική περιοχή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies ενδέχεται να είναι ανωνυμοποιημένες και δεν παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστοτόπους.

 

5.Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (“web browser”) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Για να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας

λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2

https://www.aboutcookies.org/

 

 1. Πως μπορώ να αποδεχθώ η να απορρίψω τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο ;

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

 • Αποδέχομαι τα cookies / Απορρίπτω τα cookies.

7.Πως θα πληροφορηθώ αν αλλάξει η πολιτική cookies

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει όρους της παρούσας Πολιτικής οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από προηγούμενη αναγγελία ή ειδοποίηση των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής θα αναρτώνται εγκαίρως στον Ιστότοπο για τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών με την ημερομηνία ενημέρωσης.

 

8.Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την MEDIPLAN LTD ιδιοκτήτη του ιστοτόπου?

Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση ερώτηση απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Εισαγωγική Ιατρικών Ειδών ΜΕΝΤΙΠΛΑΝ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο “Mediplan ltd”, Διεύθυνση : Κατεχάκη 20, Αθήνα

Τηλεφωνικά καλώντας στο 210-6429294 ή στέλνοντας email στο: gdpr@mediplan.com.gr

 

* WP29 : Συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας. ¨Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού λειτουργεί ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα