Είμαστε βαθιά περήφανοι που εκπροσωπούμε τους προμηθευτές μας στην Ελληνική αγορά.

Xωρίς εξαίρεση, καθένας από αυτούς τους συνεργάτες έχει αναπτύξει καινοτόμες λύσεις μέσω τεχνολογίας αιχμής προσφέροντας ένα ποικίλο, υπερσύγχρονο state-of-art χαρτοφυλάκιο προϊόντων για να αντιμετωπίσουν / αντιμετωπιστούν τις/οι προκλήσεις των επαγγελματιών υγείας στον τομέα εξειδίκευσής μας.

Με τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές μας βασισμένες σε μια σειρά αρχών που μας διέπουν όπως: εμπιστοσύνη, ειλικρινής επικοινωνία, δέσμευση και υποστήριξη.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Μηχανήματα

Συστήματα Κρυοκατάψηξης

Χειρουργικό

Χειρουργική Ωτορινολαρυγγολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

Διαχείριση Τραύματος

Γυναικολογικό