Η εταιρία Mediplan Ltd έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή τεχνικής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας και μεριμνώντας για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού που εμπορεύεται  προέβη στην στελέχωση in-house τμήματος τεχνικής υποστήριξης

Εξυπηρετεί τα μηχανήματα των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύονται για όλους τους πελάτες στην Ελλάδα, ενώ για συγκεκριμένους κατασκευαστές  αποτελεί εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης (service center) για περισσότερες από 14 χώρες του εξωτερικού.

Υπηρεσίες:

 

Πραγματοποίηση εγκαταστάσεων:

  • εγκατάσταση ιατρικού εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Μελέτη για την διασφάλιση της ορθής εγκατάστασης συστημάτων με βάση τις ανάγκες του πελάτη
  • Follow-up επισκέψεις για την διασφάλιση της μέγιστης αξιοπιστίας του συστήματος

Πραγματοποίηση on-site επισκευών εξοπλισμού:

  • Εκτέλεση (των απαιτούμενων) επισκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
  • Αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

 

Πραγματοποίηση προληπτικής- περιοδικής συντήρηση:

  • Ασφαλής και βέλτιστης απόδοσης μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης και  ποιοτικών ελέγχων
  • Πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού βάση των οδηγιών του κατασκευαστή

*κατόπιν συνεννόησης ή  βάση συμβολαίου

  • Μετά από την περιοδική συντήρηση εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου και καλής λειτουργίας

Παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών με after sales support  καθώς και παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες των μηχανημάτων

Όλοι οι τεχνικοί είναι πιστοποιημένοι εκ των εκπροσωπούμενων Οίκων του εξωτερικού καθώς ακολουθούν τακτικές, περιοδικές εκπαιδεύσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό

Medical-device-mediplan-service-department-for-cook-medical-greece
Service-department-mediplan-ltd-cook-medical